Mojazbierka.sk
 

Bankovky a štátovky 1953 - 1989 / 50 Kčs - 1964

Informácie o platidle

Katalógové číslo:(MZ) 93
Varianta:a) séria K        mokrá meditlač, číslovač 1a
b) séria A, N    suchá meditlač, číslovač 1a
c) séria G           suchá meditlač, číslovač 1a     (G 01 - 28, 000001 - 467911)
d) séria G, J     suchá meditlač, číslovač 1c     (G 01 - 28, 577580 - 999999, G - 29 - 84)
Rozmer:150 x 74 mm
Technika tlače:hĺbkotlač
Číslovanie:červené, 6 miestne

K 01 - 20 000001 - 779900 číslovač 1a
A 01 - 20 000001 - 999999 číslovač 1a
A 21 - 40 000001 - 341612 číslovač 1a
N 01 - 84 000001 - 999999 číslovač 1a
G 01 - 28 000001 - *467911 číslovač 1a
G 01 - 28 *577580 - 999999 číslovač 1c
G 29 - 84 000001 - 999999 číslovač 1c
J 01 - 28 000001 - 787300 číslovač 1c

* presné číslo ešte nie je overené
Séria:
K 01 - 20   A 01 - 40 N 01 - 84  G 01 - 84 J 01 - 28 

Vodoznak:vodoznak priebežný (č.13 "hviezda v liste")
Autor:Václav Fiala, rytina Ladislav Jirka, Jan Mráček
Tlačiareň:STC Praha
Obeh:od 1.4.1965 do 30.6.1991
(Ra) Vzácnosť:séria K (Ra) 08 - stredne zaujímavá
séria A (Ra) 06 - stredne zaujímavá
séria N, G, J (Ra) - 04 bežná
Literatúra:Jan Bajer - Ba 99, Pick 90

Pri sérií G a jeho číslovaní vzniklo podozrenie, že by sa mohlo jednať o dva rôzne číslovače typu:
1a secesný malý 17 mm a 1c secesný nový 18,5 mm. 

Bližším skúmaním sa toto podozrenie potvrdilo.  Prechod z číslovača 1a na číslovač 1c nastal počas tlače „1. hárku“ (Teda pri tlači hárku na ktorom sa nachádzali bankovky so sériovými číslami 01 – 28 ).

Pri postupnom vylučovaní kontrolných čísel za účelom minimalizovať toto rozpätie sa dopracovalo k tomu, že zmena nastala v dobe, keď sa tlačilo kontrolné číslo väčšie ako 447911, ale zároveň menšie ako 577580. Názorný rozpis ukazuje nižšie uvedený obrázok.

Za toto bádanie vďačíme užívateľovi
Brett.Zdroj: popis a obrázok prevzatý zo zberateľského fóra www.sberatel.comSéria K bola tlačená mokrou meditlačou, vodoznaková výstuž na líci. Ostatné série A, N, G, J tlačené suchou meditlačou, vodoznaková výstuž na rube. Pri sérií G 19,  boli zachytené aj exempláre (804313, 804314, 804315) s vodoznakovou výstužou na lícnej strane.
Zdroj: Notafilie 10, str.28 


(mokrá meditlač) dĺžka tlačového obrazca líc je 114 mm, ostatné série (suchá meditlač) 117 mm. Rub 112 mm, ostatné série 115 mm.

  


Rozdelenie podľa roku výroby bankoviek

Sériové
písmeno
Sériové
číslo
Rok
výroby
Technika
tlače
"starý" systém nevyditeľného číslovania 
K 01 - 20 1965 mokrá meditlač
A 01 - 20 1965 - 66 suchá meditlač
A 21 - 40 1967 suchá meditlač
"nový" systém nevyditeľného číslovania
N 01 - 28 1969 - 70 suchá meditlač
N 29 - 56 1971 - 72 - 73 - 74  suchá meditlač
N 57 - 84 1974 - 75 suchá meditlač
G 01 - 28 1975 - 76 suchá meditlač
G 29 - 56 1976 - 77 - 78 - 79 suchá meditlač
G 57 - 84 1979 - 82 - 83 - 84 suchá meditlač
J 01 - 28 1984 - 85 suchá meditlačZdroj: tabuľka rozdelenia výroby: Jaroslav Moravec - Merkur Revue 4/2001 str. 22.