Mojazbierka.sk
Po prihlásení,možnosť pridávania svojich publikácií, vypracovaných článkov, zistení a postrehov. Možnosti priameho vypracovania článku v text. editore, alebo uloženie dokumentu vo formáte pdf,jpg, ktoré sú registrovaným užívateľom voľne dostupné. Všetky tieto články sa systematický zaradzujú do príslušnej kategórie jednotlivých bankoviek, alebo emisií, kde sú taktiež k náhľade.

UPOZORNENIE tieto články a publikácie môžu byť vytvorené ustavičným sledovaním bankoviek na trhu ako aj pátraním zberateľov na diskusnom fóre, môžu to byť jednotlivé názory, alebo aj postrehy viacero zberateľov.
Ich relevantnosť môže a nemusí byť zberateľmi overená. Nevhodné publikácie prosím nahláste administrátorom.
Všeobecné informácie / 6 Zobraziť všetko
6.05 MB
30.05.2014 19:40
pridal: Guardia
komentáre: 1
02.12.2011 13:14
pridal: openroad
24.08.2011 10:53
pridal: admin
komentáre: 1
24.08.2011 10:53
pridal: admin
24.08.2011 10:53
pridal: admin
24.08.2011 10:53
pridal: admin
komentáre: 1
Nezaradené publikácie / 3 Zobraziť všetko
1.31 MB
13.01.2018 21:52
pridal: tomio
0.73 MB
25.09.2015 17:29
pridal: Guardia
04.12.2011 18:18
pridal: openroad
Papierové platidlá : Dočasné štátovky - kolok Československo / 3 Zobraziť všetko
24.08.2011 10:53
pridal: openroad
1.33 MB
26.10.2014 11:18
pridal: majkl
komentáre: 1
1.15 MB
25.12.2015 12:55
pridal: jhkr
Papierové platidlá : Štátovky I. emisie 1919 / 10 Zobraziť všetko
24.08.2011 10:53
pridal: openroad
3.23 MB
20.09.2011 11:39
pridal: bankSK
9.15 MB
08.10.2011 13:15
pridal: bankSK
500 Kč - 1919
24.08.2011 10:53
pridal: openroad
8.61 MB
22.11.2011 21:30
pridal: bankSK
5000 Kč - 1919
12.12.2011 15:34
pridal: openroad
1000 Kč - 1919
Papierové platidlá : Štátovky II. emisie 1920 - 1923 / 1
100 Kč - 1920
24.08.2011 10:53
pridal: admin
Papierové platidlá : Bankovky NBČS 1926 - 1939 / 2
24.08.2011 10:53
pridal: openroad
20 Kč - 1926
24.08.2011 10:53
pridal: admin
Papierové platidlá : Slovenský štát 1939 - 1945 / 2
16.09.2011 17:05
pridal: openroad
500 Ks - 1941
3.65 MB
10.04.2012 10:21
pridal: bankSK
Papierové platidlá : Kolkované peniaze na Slovensku 1945 / 1
28.11.2011 15:19
pridal: bankSK
Papierové platidlá : Štátovky 1945 "Londýnska emisia" / 2
Papierové platidlá : Bankovky a štátovky 1953 / 1
1 Kčs - 1953
21.10.2013 22:59
pridal: openroad
Papierové platidlá : Nerealizované návrhy - tlačové skúšky / 1
3.86 MB
12.10.2013 12:56
pridal: openroad
Papierové platidlá : Poukážky Zemskej banky království Českého / 1
26.02.2012 14:04
pridal: bankSK
Papierové platidlá : Bankovky Rakúsko-Uhorskej banky 1900 - 1918 / 3 Zobraziť všetko
4.35 MB
30.01.2012 11:49
pridal: bankSK
03.02.2012 15:19
pridal: admin
komentáre: 2
3.40 MB
20.02.2012 17:10
pridal: numpszi
Papierové platidlá : Euro bankovky 2002 - / 5 Zobraziť všetko
2.47 MB
10.01.2013 20:23
pridal: bankSK
4.21 MB
24.02.2015 21:20
pridal: Jarci007
3.12 MB
24.02.2015 21:22
pridal: Jarci007
5.45 MB
28.11.2017 18:54
pridal: Jarci007
10 € - vzor 2014
3.12 MB
14.09.2014 13:15
pridal: Jarci007