Mojazbierka.sk

Zdroj informácií

    Všeobecný rozpis zdroja informácií, poďakovanie    
 
Informácie na stránke sú odsledované z numizmatických spoločností, našich popredných notafilistov, literatúr, katalógov a časopisov. Fotodokumentácia bola použitá z internetu a súkromných zbierok. Pri každej publikácií, prípadne informáciách je uvedený použitý zdroj, autor článku. Stránka nemá a ani sa nesnaží mať plagiátorský charakter, nie je v záujme stránky porušovať autorské práva a privlastňovať si informácie.

Všetky informácie sú použité, podľa možností z verejne dostupných zdrojov internetu a literatúr.
Týmto sa chceme poďakovať každému od koho bola použitá obrázková dokumentácia a dlhoročne zozbierané informácie. Chceme sa poďakovať všetkým ktorý sa vzájomne podieľali na tvorbe tejto stránky a taktiež aj tým ktorý sa ešte len plánujú zaregistrovať a obohatiť stránku svojim materiálom.

Poďakovanie patrí naším notafilistom,  a taktiež aj autorom  ktorý dlhé roky publikovali svoje zistenia a postrehy pre zberateľskú spoločnosť formou kníh, publikácií , alebo katalógov  ktoré sa použili ako hlavný zdroj informácií pre túto stránku. Každý z týchto autorov obohatil zberateľov o nové, alebo podrobnejšie informácie za čo Ďakujeme.

Pre celkový vzhľad a koncept stránky sa zvolilo nezverejňovať pod každú obrázkovú dokumentáciu zdroj, ale len všeobecný súhrn rozpisu zdroja (viď nižšie). Taktiež niektorá fotodokumentácia sa zbierala už roky pred tým než vznikol nápad  rozšírenia stránky, tým sa presne nevie určiť pôvod rsp. zdroj.


Vážení užívatelia.
Chceme Vás informovať, že na našich stránkach  bolo stiahnutých pár originál vyobrazených fotografií exemplárov perforácie, nakoľko tieto fotografie boli použité bez výhradného súhlasu autora spoločnosti
Numkon Karasiewicz Collectors, s.r.o. Fotografie boli vymenené za platformu označujúcu  len typ a perforáciu, alebo za inú fotografiu bankoviek ktoré nepatria do práva tejto spoločnosti. Týmto sa chceme vlastníkovi Numkon Karasiewicz Collectors, s.r.o.  ospravedlniť a budeme klásť dôraz, aby sa to v budúcnosti už nestalo.

Žiadame zberateľov ako aj spoločnosti zaoberajúcich sa notafiliou ktorý nesúhlasia s vyobrazením ich fotografií  bankoviek v ich vlastníctve, ktoré boli použité z ich e-shopu, alebo aukcie vyobrazené na našom portále, aby nás kontaktovali emailom. Radi by sme sa vyhli zbytočnému nedorozumeniu a následným ďalším právnym krokom v porušovaní práv k obchodnej značke, alebo autorskému právu.


Ďakujeme s úctou: Jaržembovský (administrátor portálu)Poďakovanie patrí nižšie uvedeným zberateľom ktorý významnou mierou dopomohli k zaplneniu obsahu stránky povolením čerpania informácií z ích katalógov, publikácií, prispeli svoju datbázou fotografií a prispievaním odborných rad. Taktiež poďakovanie patrý aj užívateľom ktorý stránku budú ďalej obohacovať o svoje skúsenosti a postrehy.

Jan Bajer - povelenie čerpania informácií z katalógu Papírová platidla Československa, České a Slovenské republiky 1919 - 2010.
Filatelie KLIM Brno - www.filatelie-klim.com, povolenie čerpania obrázkov z akčných katalógov.
Aleš Kohout - NUMIS-NUMISMATICKÝ SALON s.r.o.
www.numis.cz, www.bankovky.com, povolenie čerpania obrázkov a informácií.
Macho&Chlapovič a.s., www.numizmatikamch.sk, povolenie čerpania obrázkov z aukčných katalógov.
Peter Kuscsik, Zdenek Mutina, Jozef Gajdošík, Roman Guhr, Jiří Kuča, Pavol Meleg, Jaroslav KačurPoužitá literatúra

Jan Bajer, Holna, Kohout Papírová platidla Československa, České a Slovenské republiky 1919 - 2010 (VI. vydanie)  
Jan Bajer Papírové platidla Československa 1919-1993, České republiky, Slovenské republiky 1993-1999, (V. vydanie)  
Jan Bajer Papírová platidla Československa 1919 - 1979  
Jan Bajer  Cizí papírová platidla na Československém území 1938 - 1945  
Julius Sem Poznávame a sbírame papírové peníze  
Julius Sem Papírové peníze na území Československa 1762 - 1975  
Miroslav Mixa Starosti s papírovými penězi ČSR za 2. svět. války poukázky 1944 a měnová opatření - 1. část  
Miroslav Mixa Starosti s papírovými penězi ČSR za 2. svět. války Československé státovky a bankovky - 2. část  
Rašín Alois Dr Můj finanční plán  
Vít Karasiewicz Bankovní vzory a perforace papírových platidel Československa 1919 - 1993  
Notafilie spravodaj ČNS, pobočka Papírová platidla (1-39)  
Bohuslav Hlinka Atentáty na peniaze, Nenávistní penězokazi  
Jozef Hlinka Slovenská korunová mena v rokoch 1939 - 1945  
Jiří ŠoušaJaroslav Šula Peníze v proměnách moderní doby  
Véra NěmečkováJiří Pekárek
Jaroslav Šúla
Nerealizované návrhy Československých papírových platidel 1918 - 1988  
Ivan Vápenka Tvůrci Československých platidel 1919-1979  
Jaroslav Šůla  Budování československé měny po první světové válce  
Věra Němečková Naše měna a peníze v zajetí politiky 1938 - 1947  
Věra Němečková, Jirí Pekárek, 
Jaroslav Šůla 
Nerealizované návrhy Československých papírových platidel 1918 - 1988  
Eva Kolníková,Elena Minárovičová       
Ján Hunka, Zbyšek Šustek 
Kronika peňazí sa Slovensku, Platidá na Slovensku  
Aurea Numismatika aukčné katalógy 2000 - 2011  
Filatelie Klim aukčné katalógy 2000 - 2009  
Merkur revue odborný časopis, Filatelie Klim  
Leányfalusi KárolyNagy Ádám Magyarország fém és papírpénzei 1892-1925,III. kiadás  
Johann KodnarNorbert Künstner Katalog der österreichischen Banknoten ab 1900  Použité web stránky

slovenskebankovky.com  
papirovaplatidla.cz  
sberatel.com  
bankovky.com