Mojazbierka.sk
Po prihlásení,možnosť pridávania svojich publikácií, vypracovaných článkov, zistení a postrehov. Možnosti priameho vypracovania článku v text. editore, alebo uloženie dokumentu vo formáte pdf,jpg, ktoré sú registrovaným užívateľom voľne dostupné. Všetky tieto články sa systematický zaradzujú do príslušnej kategórie jednotlivých bankoviek, alebo emisií, kde sú taktiež k náhľade.

UPOZORNENIE tieto články a publikácie môžu byť vytvorené ustavičným sledovaním bankoviek na trhu ako aj pátraním zberateľov na diskusnom fóre, môžu to byť jednotlivé názory, alebo aj postrehy viacero zberateľov.
Ich relevantnosť môže a nemusí byť zberateľmi overená. Nevhodné publikácie prosím nahláste administrátorom.
Dočasné štátovky - kolok Československo
24.08.2011 10:53
pridal: openroad
1.33 MB
26.10.2014 11:18
pridal: majkl
komentáre: 1
1.15 MB
25.12.2015 12:55
pridal: jhkr