Mojazbierka.sk
Po prihlásení,možnosť pridávania svojich publikácií, vypracovaných článkov, zistení a postrehov. Možnosti priameho vypracovania článku v text. editore, alebo uloženie dokumentu vo formáte pdf,jpg, ktoré sú registrovaným užívateľom voľne dostupné. Všetky tieto články sa systematický zaradzujú do príslušnej kategórie jednotlivých bankoviek, alebo emisií, kde sú taktiež k náhľade.

UPOZORNENIE tieto články a publikácie môžu byť vytvorené ustavičným sledovaním bankoviek na trhu ako aj pátraním zberateľov na diskusnom fóre, môžu to byť jednotlivé názory, alebo aj postrehy viacero zberateľov.
Ich relevantnosť môže a nemusí byť zberateľmi overená. Nevhodné publikácie prosím nahláste administrátorom.
Bankovky Rakúsko-Uhorskej banky 1900 - 1918
4.35 MB
30.01.2012 11:49
pridal: bankSK
03.02.2012 15:19
pridal: admin
komentáre: 1
3.40 MB
20.02.2012 17:10
pridal: numpszi