Mojazbierka.sk
Po prihlásení,možnosť pridávania svojich publikácií, vypracovaných článkov, zistení a postrehov. Možnosti priameho vypracovania článku v text. editore, alebo uloženie dokumentu vo formáte pdf,jpg, ktoré sú registrovaným užívateľom voľne dostupné. Všetky tieto články sa systematický zaradzujú do príslušnej kategórie jednotlivých bankoviek, alebo emisií, kde sú taktiež k náhľade.

UPOZORNENIE tieto články a publikácie môžu byť vytvorené ustavičným sledovaním bankoviek na trhu ako aj pátraním zberateľov na diskusnom fóre, môžu to byť jednotlivé názory, alebo aj postrehy viacero zberateľov.
Ich relevantnosť môže a nemusí byť zberateľmi overená. Nevhodné publikácie prosím nahláste administrátorom.
Štátovky I. emisie 1919
24.08.2011 10:53
pridal: openroad
3.23 MB
20.09.2011 11:39
pridal: bankSK
9.15 MB
08.10.2011 13:15
pridal: bankSK
500 Kč - 1919
24.08.2011 10:53
pridal: openroad
8.61 MB
22.11.2011 21:30
pridal: bankSK
5000 Kč - 1919
12.12.2011 15:34
pridal: openroad
1000 Kč - 1919