Mojazbierka.sk
 

Bankovky a štátovky 1953 - 1989 / 100 Kčs - 1961

Informácie o platidle

Katalógové číslo:(MZ) 92
Varianta:
 
a) séria C, B, D mokrá meditlač, vodoznaková výstuž na líci, ojedinele rub, číslovač 1a
b) séria B 41 - 60 suchá meditlač, vodoznaková výstuž na rube, číslovač 1a
c) séria Z, T, R 01 - 72 suchá meditlač, vodoznaková výstuž na rube, číslovač 1a
d) séria R 73 - 96 suchá meditlač, vodoznaková výstuž na rube, číslovač 1c
e) séria P, X 01 - 48 suchá meditlač, vodoznaková výstuž na rube, číslovač 1c
f) séria X 25 - 96, G 01 - 96 suchá meditlač, vodoznaková výstuž na rube, číslovač 2d
g) séria G 01 - 96, M 01 - 24 suchá meditlač, vodoznaková výstuž na rube, číslovač 1c 

Rozmer:164 x 80 mm
Technika tlače:hĺbkotlač, ofset
Číslovanie:červené, 6 miestne, 3 typy číslovača (ukážka rozdielu čísiel číslovača 1c a 2d)
 
C 01 - 80 000001 - 999999 číslovač 1a
B 01 - 20 000001 - 999999 číslovač 1a
B 21 - 40 000001 - 752750 číslovač 1a
B 41 - 60 000001 - 130000 číslovač 1a
D 01 - 40 000001 - 999999 číslovač 1a
D 41 - 45 náhradná séria  číslovač 1a
D 46 - 50 000001 - 999999 číslovač 1a
D 52 - 53 náhradná séria číslovač 1a
     D 54 000001 - 850000 číslovač 1a
D 61 - 70 000001 - 999999 číslovač 1a
R 01 - 48 000001 - 999999 číslovač 1a
R 49 - 72 000001 - *981820 číslovač 1a
R 73 - 96 *025218 - 999999 číslovač 1c
P 01 - 96 000001 - 999999 číslovač 1c
X 01 - 24 000001 - 999999 číslovač 1c
X 25 - 48 000001 - 040040 číslovač 1c
X 25 - 48 040041 - 999999 číslovač 2d
X 49 - 96 000001 - 999999 číslovač 2d
G 01 - 24 000001 - 999999 číslovač 2d
G 25 - 48 000001 - *860569 číslovač 2d
G 25 - 48 *867863 - 999999 číslovač 1c
G 49 - 96 000001 - 999999 číslovač 1c
M 01 - 24 000001 - 999999 číslovač 1c

* presné číslo ešte nie je overené
Séria:
C 01-80 B 01-60 D 01-56, 61-70 Z 01-80 T 01-96 R 01-96 P 01-96 X 01-96 G 01-96 M 01-24
 
Vodoznak:séria C, B, D, Z, T, R, P, X, vodoznak priebežný (č.13 "hviezda v liste")
séria X, G, M, priebežný (č.14 "hviezda a list")

podľa typu vodoznaku rozdeľujeme bankovku na I. vydanie a II. vydanie
Ochranné prvky:fluorescenčná tlač na líci, starý systém -  séria a číslovač, nový systém - štvor miestne číslo a číslovač.
Viditeľný číslovač je zhodný s fluorescenčnou (nevyditeľnou) tlačou číslovača
Autor:František Heřman, rytina Jindra Schmidt, Jan Mraček, Ladislav Jirka
Tlačiareň:STC Praha, séria D Goznak Moskva
Obeh:od 1.12.1962 do 7.2.1993
(Ra) Vzácnosť:séria B, C, D, (Ra) 07 - stredne zaujímavá, ostatné série (Ra) 04 - bežné
Literatúra:Jan Bajer - Ba 98, Pick 91


Pri sérií R a jeho číslovaní vzniklo podozrenie, že by sa mohlo jednať o dva rôzne číslovače typu 1a secesný malý 17 mm a 1c secesný nový 18,5 mm. 

Bližším skúmaním sa toto podozrenie potvrdilo. Názorný rozpis ukazuje  uvedený obrázok.

Za toto bádanie vďačíme užívateľovi Brett.

Séria C,B,D (mokrá meditlač) - dĺžka tlačové obrazca líc je 126 mm, ostatné série 129 mm. Rub 124 mm, ostatné série 126 mm. Rozdelenie podľa roku výroby bankoviek    
 

Sériové
písmeno
Sériové
číslo
Rok
výroby
Technika
tlače
"starý" systém nevyditeľného číslovania 
C 01 - 20 1962 - 63 mokrá meditlač
C 21 - 60 1963 mokrá meditlač
C 61 - 80 1964 mokrá meditlač
B 01 - 20 1964 mokrá meditlač
B 21 - 40 1964 - 65 mokrá meditlač
D 01 - 25 1964 mokrá meditlač
D 26 - 40 1965 mokrá meditlač
D 46 - 54 1965 mokrá meditlač
D 61 - 70 1965 mokrá meditlač
Z 01 - 20 1966 suchá meditlač
Z 21 - 40 1966 - 67 suchá meditlač
Z 41 - 60 1967 suchá meditlač
Z 61 - 80 1967 - 80 suchá meditlač
B 41 - 60 1968 suchá meditlač
"nový" systém nevyditeľného číslovania
T 01 - 24 1968 - 69 suchá meditlač
T 25 - 48 1969 suchá meditlač
T 49 - 96 1969 - 70 suchá meditlač
R 01 - 24 1970 suchá meditlač
R 25 - 48 1971 - 72 - 74 suchá meditlač
R 49 - 72 1974 - 75 suchá meditlač
R 73 - 96 1975 - 76 - 77 - 78 suchá meditlač
P 01 - 24 1978 - 79 suchá meditlač
P 25 - 48 1979 - 81 suchá meditlač
P 49 - 72 1981 - 82 - 83 suchá meditlač
P 73 - 96 1983 - 85 - 86 suchá meditlač
X 01 - 24 1986 - 87 suchá meditlač
X 25 - 48 1987 - 90 suchá meditlač
X 49 - 72 1990 suchá meditlač
X 73 - 96 1990 - 1991 suchá meditlač
G 01 - 24 1991 suchá meditlač
G 25 - 48 1991 - 92 suchá meditlač
G 48 - 96 1992 suchá meditlač
M 01 - 24 1992 suchá meditlač
    Literatúra uvádza sériu C, B, D mokrá meditlač s vodoznakovou
    výstužou na líci (avers) a sériu B 41 - 60, Z, T, R, P, X, G, M
    suchá meditlač s 
vodoznakovou výstužou na rube (revers). Je
    zberateľský 
dokázané, že u sérií C existuje aj vodoznaková
    výstuž na 
rube (revers). Viac databáza, séria C02, 254664.
    Možný výskyt aj u ďalších sérií B, D.


     Zdroj: tabuľka rozdelenia výroby: Jaroslav Moravec - Merkur Revue
     4/2001 str. 22.