Mojazbierka.sk
 

Nerealizované návrhy - tlačové skúšky
nominál "100" alebo rok "1919"
Rýchle vyhľadávanie:

Zaujímavosťou u papierových platidiel sú nevydané platidlá, alebo nerealizované návrhy, tlačové skúšky. Nakoľko doslova nejde o platidlá, lebo sa s nimi nikdy neplatilo, napriek tomu sú pre zberateľov lákavé a kompletizované. Niektoré sa dostali do obehu nepatrnou náhodou, niektoré boli dodatočne po rokoch pustené pre zberateľskú verejnosť, niektoré boli odcudzené pri ich likvidácií a taktiež niektoré sú pre zberateľov neprístupné nakoľko ostali len v archívoch emisného ústavu, alebo tlačiarni. 

Nerealizované návrhy, realizácia tlače, tlačové skúšky boli začaté, no však k úplnej sériovej tlači nedošlo. Zberateľská verejnosť disponuje niektorými exemplármi pri ktorých platí trhová cena podľa záľuby, avšak väčšina návrhov je pre zberateľov neprístupná.

Nevydané ako aj nerealizované platidla sa v zberateľstve vyskytujú skoro v každom menovom období.

V katalógu uvádzame len zatiaľ verejne publikované, alebo zachytené exempláre nerealizovaných návrhov.
 
Publikácie:
3.86 MB
12.10.2013 12:56
pridal: openroad