Mojazbierka.sk
 

Bankovky a štátovky 1953 - 1989 / 25 Kčs - 1961

Informácie o platidle

Katalógové číslo:(MZ) 91
Varianta:a) séria E, mokrá meditlač, vodoznaková výstuž na líci, ojedinele na rube
b) séria Q, suchá meditlač, vodoznaková výstuž na rube
Rozmer:140 x 69 mm
Technika tlače:hĺbkotlač, ofset
Číslovanie:červené, 6 miestne, typ 13

E 01 - 40 000001 - 855450
Q 01 - 28 000001 - 937300

Séria:E 01 - 40
Q 01 - 28
Vodoznak:priebežný (č.13 "hviezda v liste")
Autor:Karel Svolinský, rytina Jindra Schmidt
Tlačiareň:STC Praha
Obeh:od 2.5.1962 do 31.12.1971
(Ra) Vzácnosť:séria E (Ra) 07 - stredne zaujímavá, séria Q (Ra) 03 - veľmi bežná
Literatúra:Jan Bajer - Ba 97, Pick 89

 Rozdelenie podľa roku výroby bankoviek    

Sériové
písmeno
Sériové
číslo
Rok
výroby
Technika
tlače
"starý" systém nevyditeľného číslovania 
E 01 - 40 1962 - 64 - 65 suchá meditlač
Q 01 - 28 1966 - 67 - 68 - 69  mokrá meditlač
    Literatúra uvádza sériu E, mokrá meditlač s vodoznakovou
    výstužou na líci (avers) a sériu Q, suchá meditlač s
    vodoznakovou výstužou na rube (revers). Je zberateľský
    dokázané, že u sérií E existuje aj vodoznaková výstuž na
    rube (revers). Viac databáza, séria E19, 184028.
  Séria E, mokrá meditlač - dĺžka tlačové obrazca je 114 mm, séria Q, suchá meditlač 117 mm
 
Zdroj: tabuľka rozdelenia výroby: Jaroslav Moravec - Merkur Revue 4/2001 str. 22.