Mojazbierka.sk
 

Nerealizované návrhy - tlačové skúšky / 5000 Kčs - 1952

Informácie o platidle

Katalógové číslo:(MZ) NN
Varianta:
a) návrh s veľkým "5000" na ľavom kraji
b) návrh s "5000" v ráme na ľavom okraji
Rozmer:190 x 87 mm
A - líc:hĺbkotlač
R - rub:ofset
Číslovanie:červené, 6m - typ 2a
Séria:zachytená séria u oboch variant A 02
Vodoznak:figurálny, ženská hlava na okraji (č.19)
Ochranné prvky:figurálny, ženská hlava na okraji (č.19, rovanký ako pri 1000 Kč - 1934)
Autor:Max Švabinský, Jan Mráček, Bedřich Fojtášek
Podpis:Dr. Pohl, Kováčik
(Ra) Vzácnosť:ojedinelý výskyt
Literatúra:Jan Bajer - Ba N12
Varianta nerealizovaného návrhu "A 02, 032440".

a) návrh s veľkým "5000" na ľavom kraji                                                 b) návrh s "5000" v ráme

   Zdroj: Jiří ŠoušaJaroslav Šula - Peníze v proměnách moderní doby