Mojazbierka.sk
 

Nerealizované návrhy - tlačové skúšky / 500 Kčs - 1952

Informácie o platidle

Katalógové číslo:(MZ) NN
Rozmer:165 x 74 mm (predpoklad)
Technika tlače:hĺbkotlač, ofset
Číslovanie:červené, 6 miestne - typ 2c
Séria:A 04
Vodoznak:nie je
Autor:líc:    Mária Medvecká, líniový prepis Ladislav Jirka
rub:  Ctibor Belan, líniový prepis Jan Mráček
Tlačiareň:TB SBČS Praha
Podpis:Dr. Pohl, Kováčik
(Ra) Vzácnosť:ojedinelý výskyt - unikát
Literatúra:Jan Bajer - Ba N13
Námet bol neskôr s menšiou úpravou použitý na tzv. "Náhradné platidlá" ku ktorej realizacií nedošlo.


Úprava pre emisu náhradných platidiel 500 Kčs - 1962.
Bankovka existuje iba v nátlači archívu ČNB a STC Praha.                          500 Kčs - 1952


Bližšie informácie: 
Merkur- Revue 6/2006, 1/2007 Jaroslav Moravec - Připravovaná bankovka 500 Kčs B v tiskovém provedení.
Jaroslav Moravec - Náhradní platidlá z roku 1962.