Mojazbierka.sk
 

Nerealizované návrhy - tlačové skúšky / 100 Ks (1944)

Informácie o platidle

Katalógové číslo:(MZ) NN
Rozmer:predpoklad 130 x 73 mm
Technika tlače:irisujúca, ofset
Vodoznak:priebežný (č.9 "list a dvojkríž)
Autor:Jozef Vlček, Martin Benka
Tlačiareň:Neografia, Turčianský Sv. Martin
Podpis:Dr. Mikuláš Pružinský
(Ra) Vzácnosť:ojedinelý výskyt
Literatúra:Jan Bajer - Ba N7
Sú známe iba jednostranné tlačové skúšky líce a rubu. Podľa zachytených fotografií (líc) 4 farebné varianty, (rub) 2 farebné varianty.
Na žiadnom exemplári nie je dátum vydania. Usudzuje sa, že štátovka bola pripravená k vydaniu v druhej polovici decembra 1944. Dôvodom bol pravdepodobne nedostatok 100 Ks bankoviek, ktorých veľká časť bola uložená v pobočke SNB v Banskej Bystrici, ktorá bola centrum Slovenského národného povstania a ich zásoba bola pre bratislavksú administratívu nepoužiteľný. Nedostatok 100 Ks sa vyriešil II. emisiou vydania 100 Ks - 1940. Návrh sa použil pre tlač poukážky 2000 K - 1945

Zdroj: Jan Bajer

Ukážka farebných variant

Líc
podtlač zelená - modrá                                                                        podtlač modrá - zelená
podtlač ružová - modrá                                                                         podtlač modrá - ružová

Rub
podtlač hnedá - zelená                                                                         podtlač zelená - hnedá
  

Zdroj obrázkov: www.bankovky.com, katalóg Jan Bajer, www.numpszi.net