Mojazbierka.sk
 

Slovenský štát 1939 - 1945 / 1000 Ks - 1940

Stránka z 1
Detailná kresba figurálnej časti bankovky
Detailná kresba figurálnej časti bankovky 1000 Ks. Autor: Štefan Bednár.


Zdroj: Deň otvorených dverí v NBS.
Autor: Štefan Bednár.
Pridal: Jakub
22.08.2012
Falzifikáty

Osem exemplárov 1000-korunovej bankovky vzor 1942, ktoré sa bezpečnostným orgánom podarilo zachytiť r.1944 bol jediný prípad falšovania slovenských bankoviek v rokoch vojny. Paradoxne šlo o falzifikát zachytený dokonalého papierového platidla, ktoré navyše predstavuje pomerne slušnú hodnotu a každý prijímateľ mu s pravidla venuje pozornosť.

Hlavný obraz, vytlačený na origináloch dokonalou hĺbkotlačou, bol napodobený hektograficky, farebné podtlače boli dokreslené ručne. Ručne, s pozoruhodným zmyslom pre detail, bol nakreslený aj celý rub. Podtlač v pozadí bankovky poľa je napodobená rozprašovaním farby pomocou sitka. Nebezpečnosť falzifikátu je nízka - možno ho označiť ako menej vydarený. Zhotovil ho však človek, ktorý mal skúsenosti s vtedy dostupnými reprografickými technikami.
 
Existovali aj podozrenia z výskytu falošných 20-korunáčok vzor 1942. Pri vyšetrovaní sa však ukázalo, že ide o chybne vytlačené pravé štátovky bez označenie série a čísla.
Zdroj: citované z knihy Kronika peňazí na Slovensku str.200.
Pridal: bankSK
27.11.2011
Stránka z 1