Mojazbierka.sk
 

Bankovky NBČS 1926 - 1939 / 1000 Kč - 1932

V zberateľskom kruhu označujeme zachovalosť papierových platidiel roky overeným systémom. Zachovalosť rozdeľujeme do piatich základných stupňov a pre presnejšie určenie používame znamienka +/- . V praxi ide podobný systém ako pri známkovaní v škole. Takže -1 je horší ako 1, ale lepši ako 2. Stačí ohodnotiť len jednu stranu, nakoľko v praxi sa ukázalo že jedna strana sa veľmi neodlišuje od druhej.

N/UNC Obojstranne zachovalí exemplár. Nebol v obehu, bez akých koľ vek prehybov, ohnutých rohov, škvŕn, nepošpinený (ako by teraz vyšiel z tlačiarne). 
0/AU Nepatrné vady (napr. ohnuté rohy) bez prehybov.
1/XF Veľmi krásny, čistý, neznateľne preložený najviac 1x.
2/VF Krásny, nepatrne preložený najviac jeden ostrý prehyb v hlavnom smere, ďalšie prehyby slabé. Olámané rohy, menšie nečistoty aj nepatrne odreniny môžeme tolerovať. Nepredrený či inak nepoškodený, nadtrhnutie je nie je prípustné.
3/VG Dobrý, priemerne zachovalý, silnejšie prekladaný, prehyby v oboch smeroch, jemne odrený, inak bez poškodenia.
4/POOR Silnejšie prekladaný, vydrené miesta v prehybe, silnejšie pošpinený, nadtrhnutý, olámané či čiastočne chýbajúce rohy, poškodený.
5/POOR Roztrhnutý, zničený, silne poškodený.
 
                                                                                                           Určenie zachovalosti
Varianta UNC 1/XF 2/VF 3/VG perforácia SPECIMEN
séria A - C 2000 230 € 90 € 45 € 450 € 65 € 20 € 10 €
anulát "00000" 1400 € 900 €            


Ceny v databáze sú odsledované z numizmatických spoločností zaoberajúcich sa predajom bankoviek formou aukcií ,alebo pevným predajom. V popise pri cene je uvedená výsledná suma, mesiac a rok uskutočnenia aukcie, prípadne presmerovanie na aukciu a taktiež aj spoločnosť ktorá ju konala. K výslednej cene v aukcií treba pripočítať % ktoré si určuje každá spoločnosť individuálne (vätšinou+10 % až +15 % z výslednej ceny).
Archív cien: 1000 Kč - 1932
filter:    
Počet položiek: 47
Stránka z 3
VariantaStavPerforáciaCenaMenaPoplatkyZdroj predajaRokPridalPoz. 
séria A - C0/aUNCneperforovaná35 000.00CZK10 %aukcia filatelie Klim - 522012openroad  
séria A - C2/VFneperforovaná3 600.00CZK10 %aukcia filatelie Klim - 522012openroad  
séria A - C+1/XF+
SPECIMEN, NEPLATNÉ + 1x až 2x otvor
440.00EUR15 %aukcia Macho & Chlapovič - 22012admin  
séria A - C1/XF
NEPLATNÉ zvislo na kraji
4 200.00CZK17 %aukcia Aurea - 472012openroad  
séria A - C1/XF
SPECIMEN 1x zvislo na kraji
2 600.00CZK15 %aukcia Aurea - 362011admin  
séria A - C-1/XF -
SPECIMEN zvislo (1x až 2x) + 1x až 2x otvor
1 900.00CZK15 %aukcia Aurea - 362011admin  
séria A - C-1/XF -neperforovaná6 500.00CZK-predajňa Numis2011admin  
séria A - C1/XFSPECIMEN1 750.00CZK-predajňa Numis2011admin  
séria A - C-1/XF -
SPECIMEN vodorovne (1x až 2x) + 1x až 2x otvor
2 000.00CZK-predajňa Numis2011admin  
séria A - C-1/XF -
SPECIMEN zvislo (1x až 2x) + 1x až 2x otvor
2 000.00CZK-predajňa Numis2011admin  
séria A - C+1/XF+
SPECIMEN 1x zvislo na kraji
2 250.00CZK-predajňa Numis2011admin  
séria A - C0/aUNCneperforovaná16 500.00CZK-predajňa Numis2011admin  
séria A - C+2/VFneperforovaná4 500.00CZK-predajňa Numis2011admin  
séria A - C2/VFneperforovaná5 000.00CZK15 %aukcia filatelie Klim - 322010admin  
séria A - C2/VFneperforovaná6 200.00CZK15 %aukcia filatelie Klim - 322010admin  
anulátUNCpretlač SPECIMEN35 000.00CZK15 %aukcia filatelie Klim - 322010admin  
séria A - C+2/VFneperforovaná16 000.00CZK15 %aukcia filatelie Klim - 322010admin  
séria A - CUNCSPECIMEN10 500.00CZK15 %aukcia filatelie Klim - 322010admin  
séria A - C1/XFneperforovaná15 000.00CZK15 %aukcia Aurea - 312010admin  
séria A - C-1/XF -neperforovaná8 500.00CZK15 %aukcia Aurea - 312010admin  
Počet položiek: 47
Stránka z 3