Mojazbierka.sk
 

Bankovky NBČS 1926 - 1939 / 500 Kč - 1929

V zberateľskom kruhu označujeme zachovalosť papierových platidiel roky overeným systémom. Zachovalosť rozdeľujeme do piatich základných stupňov a pre presnejšie určenie používame znamienka +/- . V praxi ide podobný systém ako pri známkovaní v škole. Takže -1 je horší ako 1, ale lepši ako 2. Stačí ohodnotiť len jednu stranu, nakoľko v praxi sa ukázalo že jedna strana sa veľmi neodlišuje od druhej.

N/UNC Obojstranne zachovalí exemplár. Nebol v obehu, bez akých koľ vek prehybov, ohnutých rohov, škvŕn, nepošpinený (ako by teraz vyšiel z tlačiarne). 
0/AU Nepatrné vady (napr. ohnuté rohy) bez prehybov.
1/XF Veľmi krásny, čistý, neznateľne preložený najviac 1x.
2/VF Krásny, nepatrne preložený najviac jeden ostrý prehyb v hlavnom smere, ďalšie prehyby slabé. Olámané rohy, menšie nečistoty aj nepatrne odreniny môžeme tolerovať. Nepredrený či inak nepoškodený, nadtrhnutie je nie je prípustné.
3/VG Dobrý, priemerne zachovalý, silnejšie prekladaný, prehyby v oboch smeroch, jemne odrený, inak bez poškodenia.
4/POOR Silnejšie prekladaný, vydrené miesta v prehybe, silnejšie pošpinený, nadtrhnutý, olámané či čiastočne chýbajúce rohy, poškodený.
5/POOR Roztrhnutý, zničený, silne poškodený.
 
                                                                                                           Určenie zachovalosti
Varianta UNC 1/XF 2/VF 3/VG perforácia SPECIMEN
séria A, B "MAJA" - bez čiarky LP LP 400 € 160 € LP LP 300 € 150 €
séria A, B "MÁJA" - čiarka opravená 1200 € 300 € 150 € 30 € 800 € 100 € 50 € 17 €
séria C-H "MÁJA" - čiarka opravená 800 € 120 € 40 € 16 € 30 € 6 € 2 € 0,50 €
anulát "00000 MÁJA" - čiarka opravená 1600 € 1000 €            
anulát "00000 MAJA" - bez čiarky  3400 € 2200 €            
anulát "00000" séria C 1200 € 750 €            
LP - trhová hodnota

Ceny v databáze sú odsledované z numizmatických spoločností zaoberajúcich sa predajom bankoviek formou aukcií ,alebo pevným predajom. V popise pri cene je uvedená výsledná suma, mesiac a rok uskutočnenia aukcie, prípadne presmerovanie na aukciu a taktiež aj spoločnosť ktorá ju konala. K výslednej cene v aukcií treba pripočítať % ktoré si určuje každá spoločnosť individuálne (vätšinou+10 % až +15 % z výslednej ceny).

Archív cien: 500 Kč - 1929
filter:    
Počet položiek: 52
Stránka z 3
VariantaStavPerforáciaCenaMenaPoplatkyZdroj predajaRokPridalPoz. 
séria C - H1/XFneperforovaná3 000.00CZK17 %aukcia Aurea - 512013Brett  
anulát "MAJA" bez čiarkyUNCpretlač SPECIMEN80 000.00CZK10 %aukcia filatelie Klim - 522012openroad  
séria C - HUNC
SPECIMEN zvislo v strede, prípadne 1x otvor
6 000.00CZK10 %aukcia filatelie Klim - 522012openroad  
séria C - HUNC
SPECIMEN zvislo v strede, prípadne 1x otvor
4 200.00CZK17 %aukcia Aurea - 472012openroad  
séria C - H0/aUNC
SPECIMEN zvislo v strede, prípadne 1x otvor
3 000.00CZK17 %aukcia Aurea - 472012openroad  
anulát "MAJA" čiarka dotlačenáUNCpretlač SPECIMEN44 000.00CZK17 %aukcia Aurea - 472012openroad  
anulát, séria CUNCpretlač SPECIMEN20 000.00CZK17 %aukcia Aurea - 472012openroad
500 Koruna 1929, série C 00000, Baj.23sc, 1x modrý přetisk SPECIMEN, 3x otvor 4 mm, navíc červené obdélníkové razítko s angl. textem
 
séria A,B "MAJA" čiarka dotlačená-3/VG-neperforovaná700.00CZK15 %aukcia Aurea - 362011admin  
séria C - H2/VFneperforovaná1 600.00CZK15 %aukcia Aurea - 362011admin  
séria C - H1/XFneperforovaná2 800.00CZK15 %aukcia Aurea - 362011admin  
séria C - HUNCneperforovaná25 000.00CZK-predajňa Numis2011admin  
anulát "MAJA" čiarka dotlačenáUNCpretlač SPECIMEN45 000.00CZK-predajňa Numis2011admin  
anulát "MAJA" bez čiarkyUNCpretlač SPECIMEN90 000.00CZK-predajňa Numis2011admin  
séria C - HUNCneperforovaná25 000.00CZK-predajňa Numis2011admin  
séria C - H+1/XF+neperforovaná3 750.00CZK-predajňa Numis2011admin  
séria C - H1/XFneperforovaná3 400.00CZK15 %aukcia Aurea - 312010admin  
séria C - H1/XFneperforovaná5 500.00CZK15 %aukcia Aurea - 312010admin  
séria C - H1/XFneperforovaná4 800.00CZK15 %aukcia Aurea - 312010admin  
séria C - H1/XFneperforovaná3 700.00CZK10 %aukcia filatelie Klim - 322010admin  
anulát "MAJA" čiarka dotlačenáUNCpretlač SPECIMEN46 000.00CZK15 %aukcia Aurea - 312010admin  
Počet položiek: 52
Stránka z 3