Mojazbierka.sk
 

Uhorské a emigračné vydanie tzv. Košutovky 1848 - 1852 / 15 Krajczár - 1849

Stránka z 1
Podtlač, hlavná tlač

Ojedinele sa môžeme stretnúť s nedokončenou tlačou lícnej strany a to buď vo forme len podtlače, alebo len hlavnej tlače.


   podtlač                                                                                  hlavná tlač

Pridal: admin
16.06.2012
Stránka z 1