Mojazbierka.sk
 

Štátovky a bankovky 1866 - 1900
nominál "100" alebo rok "1919"
Rýchle vyhľadávanie:

  
Rakúska vojn s Pruskom priniesla veľké finančné výdaje a aby štát mal dostatočné finančné zdroje a zachoval stabilitu meny povolilo ministerstvo financií zabezpečiť úver 200 mil. zlatých spolu s novou emisiou štátoviek.

Bankovky 1 Gulden a 5 Gulden (1866) boli vytlačené z emisie RNB (Rakúska národná banka) a boli prehlásené za štátovky s núteným obehom do výšky 150. mil zlatých a u vyššieho nominálu 50 Gulden do 90 mil. zlatých.


Štátovkami ostala aj ďalšia emisia platidiel 5 Gulden - 1881, 1 Gulden - 1882, 50 Gulden - 1884, 1 Gulden - 1888.


Po dlhých jednaniach obidvoch vlád monarchie o usporiadanie štátnych financií, bola zákonom zo dňa 27.6.1878 zriadená Osterreichisch-ungarische bank, tzv. Rakúsko-uhorská banka (RUBKA) ako nástupca Rakúskej národnej banky (RNB).

Hlavný ústav tejto banky bol vo Viedni a Budapešti. Všetky bankovky vydané touto bankou boli vždy dvojjazyčné (nemecky a maďarský text).

Prvé bankovky boli hodnoty 10, 100, 1000 Gulden (zlatý) 1.3.1880. Boli už farebné a technická stránka tlače dokonalejšia. Rakúsko-uhorská banka v ďalších rokoch zvyšovala svoj kapitál a otvárala nové pobočky a úrady,  kde v roku 1890 mala 50 pobočiek a 128 úradov.


Zdroj: Julius Sem, papírové peníze 1762 - 1975


Publikácie: