Mojazbierka.sk
 

Bankovky Rakúsko-Uhorskej banky 1900 - 1918 / 200 Kronen - 1918

Informácie o platidle

Varianta:a) séria B 1001 ... (pod 2000) vydanie Rakúsko-Uhorskej Banky
b) séria 000,001 ... vydanie Rakúsko-Uhorskej Banky
c) séria A 1001 ... (pod 2000) vydanie Maďarskej Ľudovej Republiky z 1919
d) séria A 2000 ... vydanie Maďarskej Republiky Rád z 1919 (zaradzujeme pod Maďarské bankovky)

Rozmer:168 x 100 mm
Technika tlače:ofset, tlač z výšky
R - rub:séria A 1001... rub bez rastra
séria A 2000 ... rub s rastrom, bez rastra
séria B 1001 ... rub s rastrom
séria 000,001 ... rub s rastrom, bez rastra séria približne od 000,024 ...
Číslovanie:(séria A, B) červené - 6 miestne (séria 000,001 ...) červené - 5 miestne
Vodoznak:nie je
Ochranné prvky:raster, avers - opakujúce sa v podtlači mikro písmo OUB OMB (viac vysoké rozliš. obrázka)
Autor:Rudolf Rössler, Ferdinand Schirnböck (rytec)
Pretlač:(dodatočne po odluke v jednotlivých štátoch pretláčaná pečiatkou)
Tlačiareň:séria A 1001 ... (pod 2000) - Magyar Földtani Intézet, Budapest
séria B 1001 ... Druckerei für Wertpapiere, Viedeň
séria 000,001 ... Staatsdruckerei, Viedeň
séria A 2001 ... tlačiarne v Budapesti
Podpis:Gruber, Wiesenburg, Schmid
Obeh:séria A 1001 ... od 5.1.1919 (na území historického Uhorska), do 9.3.1919 v ČSR
séria A 2000 ... v ČSR neobehala
séria B 1001 ... od 30.10.1918, do 9.3.1919 v ČSR
séria 000,001 ... od 1919 (?),do 9.3.1919 v ČSR
(Ra) Vzácnosť:séria A (Ra) 06 - stredne zaujímavá 
séria B (Ra) 10 - zberateľsky zaujímavá
séria 000,001 (Ra) R1 - vzácna
Literatúra:KK 131
 
 séria A 1001 ...                                                                      séria A 2000 ... séria B 1001 ... (pod 2000)                                                      séria 000,006 (číselná)
Pri číselnej sérií sú zachytené dobové falzifikáty, najčastejšie séria  000,001  (typ  8a) zo sériovým číslom  začínajúcim 18xx  bez čiarky  (napr. 18195, 18701, 18726, 18975).