Mojazbierka.sk
 

Bankovky a štátovky 1953 - 1989 / 5 Kčs - 1961

V zberateľskom kruhu označujeme zachovalosť papierových platidiel roky overeným systémom. Zachovalosť rozdeľujeme do piatich základných stupňov a pre presnejšie určenie používame znamienka +/- . V praxi ide podobný systém ako pri známkovaní v škole. Takže -1 je horší ako 1, ale lepši ako 2. Stačí ohodnotiť len jednu stranu, nakoľko v praxi sa ukázalo že jedna strana sa veľmi neodlišuje od druhej.

N/UNC Obojstranne zachovalí exemplár. Nebol v obehu, bez akých koľ vek prehybov, ohnutých rohov, škvŕn, nepošpinený (ako by teraz vyšiel z tlačiarne). 
0/AU Nepatrné vady (napr. ohnuté rohy) bez prehybov.
1/XF Veľmi krásny, čistý, neznateľne preložený najviac 1x.
2/VF Krásny, nepatrne preložený najviac jeden ostrý prehyb v hlavnom smere, ďalšie prehyby slabé. Olámané rohy, menšie nečistoty aj nepatrne odreniny môžeme tolerovať. Nepredrený či inak nepoškodený, nadtrhnutie je nie je prípustné.
3/VG Dobrý, priemerne zachovalý, silnejšie prekladaný, prehyby v oboch smeroch, jemne odrený, inak bez poškodenia.
4/POOR Silnejšie prekladaný, vydrené miesta v prehybe, silnejšie pošpinený, nadtrhnutý, olámané či čiastočne chýbajúce rohy, poškodený.
5/POOR Roztrhnutý, zničený, silne poškodený.
 
                                                                                                           Určenie zachovalosti
Varianta (neperforované) UNC 1/XF 2/VF 3/VG
  2 €  0,70 €   -  -
 
Perforované UNC 1/XF 2/VF 3/VG
(P1) 3 malé dierky 1 € 0,50 € - -
(P2) SPECIMEN 30 € 15 € 8 € 4 €
(P3) SPECIMEN (dole, otočená) 30 € 15 € 8 € 4 €

 
Zoznam perforácií

  P1                                 P2 -  bankový vzor           P3 - bankový vzor
                             

 


Ceny v databáze sú odsledované z numizmatických spoločností zaoberajúcich sa predajom bankoviek formou aukcií ,alebo pevným predajom. V popise pri cene je uvedená výsledná suma, mesiac a rok uskutočnenia aukcie, prípadne presmerovanie na aukciu a taktiež aj spoločnosť ktorá ju konala. K výslednej cene v aukcií treba pripočítať % ktoré si určuje každá spoločnosť individuálne (vätšinou+10 % až +15 % z výslednej ceny).
 
Archív cien: 5 Kčs - 1961
filter:    
Počet položiek: 1
Stránka z 1
VariantaStavPerforáciaCenaMenaPoplatkyZdroj predajaRokPridalPoz. 
-UNCSPECIMEN1 400.00CZK17 %aukcia Aurea - 472012openroad  
Počet položiek: 1
Stránka z 1