Mojazbierka.sk
 

Štátovky 1945 "Londýnska emisia" / 20 Kčs (1945)

Pripravujeme