Mojazbierka.sk
 

Kolkované peniaze na Slovensku 1945 / 500 Ks - 1941 kolok

Informácie o platidle

Katalógové číslo:(MZ) 59
Rozmer:175 x 85 mm
A - líc:hĺbkotlač
R - rub:ofset
Číslovanie:červené, 6 miestne - typ 1a
Séria:
4 Ah 3 Cf   5 Ed 4 Gb 2 Ip 1 Kn 7 Ml 6 Oj 5 Rz 4 Tx 3 Vu  2 Ys 5 Bg
6 De 6 Fc 7 Ha 3 Jo 4 Lm 8 Nk 9 Pi  7 Sy 8 Uv 5 Xt 6 Zr    

Vodoznak:priebežný (č.17, "lipová listy")
Ochranné prvky:fluourescenčná tlač na líci, v textovej časti gilošové ružice s textom "PÄŤ" a "STO"
Autor:Aurel Kailich, Ladislav Jirka, Bedřich Fojtášek
Tlačiareň:TB NBČM Praha
Podpis:Fundárek (guvernér), Pazman (riaditeľ)
Kolok:malý, písmeno B, oranžový
Tlač kolku:Thomas de la Rue & Company. Ltd, London
Obeh:od 3.7.1945 do 31.10.1945
(Ra) Vzácnosť:(Ra) 05 - bežná