Mojazbierka.sk
 

Korunové poukážky 1944 - 45 / 2000 K - 1945

Stefan
Neprihlásený
29.01.2016, 00:26 #1
Korunová poukážka / 2 000 K - 1945

Uvádzam môj názor na hodnotenie vzácnosti uvedej poukážky. Perforovaná poukážka je bežná a k tomuto zaradeniu v škále hodnotenia vzácnosti jej výskytu nemám pripomienky. Iné je to v prípade neperforovanej poukážky. Jej hodnotenie ako 2R - vzácna, je nedostatočné, a nezodpovedá skutočnosti.  Na ilustráciu uvádzam, že 28. apríla 2012 v Aukčnom dome Macho & Chlapovič, bola vydražená  neperforovaná poukážka za 9 000 euro. Ani táto astronomická suma nevyzvala u predpokladaných vlastníkov očakávanú reakciu, tj. ponuku k predaju ďalších neperforovaných poukážok. 
Zhodne, vo všetkých katalógoch je uvedená ako najvzácnejšia čs. bankovka 5 000 Kč z roku 1919. Posledné údaje hovoria o 36 kusoch pravých bankoviek.
Bankovka je v škále vzácnosti uvedená ako "rarita", (4R). 
Dovoľujem si predpokladať, že neperforovaných poukážok 2 000 K z roku 1945 sotva existuje viac ako 36 kusov. Ak by som mal pravdu, posunulo by to túto poukážku (v jej neperforovanej podobe) do kategórie rarít.  Každé tvrdenie je potrebné preveriť, takže s veľkým záujmom by som privítal k téme diskusiu opretú o vedomosti ďalších zberateľov. 
S istou opatrnosťou  navrhujem zaradenie neperforovanej poukážky 2 000 K z r. 1945 do kategórie 3R veľmi vzácna.

Štefan

Stefan
Stefan
Neprihlásený
30.01.2016, 12:04 #2
Korunová poukážka / 2 000 K - 1945

Korunová poukážka bola vydaná v 24 sériách. Tlač vykonala Neografia Turčiansky Svätý Martin. Použité písmená pre označovanie sérií sú dosť netradičné, napr. Ťí, Jň, Ňj. Keď sa pozrieme do minulosti, Neografia použila podobné netradičné kombinácie už pri platidlách Slovenskej republiky, 20 Ks z roku 1942 a 10 Ks z roku 1943.
Na štátovke 10 Ks z roku 1943 bolo prvýkrát použité veľké písmeno Ô (séria Ôy 15).  Neografia použila veľké písmeno Ô aj v prípade korunovej poukážky 2000 K (séria 14 Ôp). Pri kontrole sérí korunových poukážok v mojej zbierke som s prekvapením zistil, že mám sériu 14 Op, tj. písmeno O namiesto Ô. 
Zaujímalo by ma či je to bežná chyba, alebo zriedkavá a či sa podobná situácia nevyskytla aj pri štátovke 10 Ks z roku 1943 ?

Štefan
Stefan