Mojazbierka.sk
 

Slovenský štát 1939 - 1945 / 20 Ks - 1939

Informácie o platidle

Katalógové číslo:(MZ) 43
Varianta:a) séria Ab 2 - De 8
b) séria Ef 10 - Sr 84
Rozmer:153 x 76 mm
Technika tlače:ofset
A - líc:Andrej Hlinka
R - rub:mohyla M.R.Štefánika na Bradle
Číslovanie:červené, 6 miestne - typ 1a
Séria:
Ab 2 Bc 4 Cd 6 De 8 Ef 10 Fg 12 Gh 14 Hi 16 Ij 18 Jk 20 Kl 22 Lm 24 Mn 26
No 28  Op 30 Pr 32 Rs 34 St 36 Tu 38 Uv 40 Vx 42 Xy 44 Yz 46 Za 48 Az 50 Ba 52
Cb 54 Dc 56 Ed 58 Fe 60 Gf 62 Hg 64 Ih 66 Ji 68 Kj 70 Lk 72 Ml 74 Nm 76 On 78
Po 80 Rp 82 Sr 84 Ts 86 Ut 88 Vu 90 Xv 92 Yz 94 Zy 96        

Vodoznak:priebežný (č.6 - klínový)
Autor: Bedřich Fojtášek, Jindra Schmidt
Tlačiareň:TB NBČM Praha
Podpis:Dr. Mikuláš Pružinský
Obeh:od 9.12.1939 do 31.10.1945
(Ra) Vzácnosť:séria Ab 2 - De 8, (Ra) 1R - vzácna
séria Ef 10 - Sr 84, (Ra) 06 - stredne zaujímavá