Mojazbierka.sk
 

Slovenská republika 1993 - 2008 / 100 Kčs - 1961 kolok Sk

Informácie o platidle

Katalógové číslo:(MZ) Sk 3
Varianta:
a) séria C, B, D mokrá meditlač, vodoznaková výstuž na líci, ojedinele rub, číslovač 1a
b) séria B 41 - 60 suchá meditlač, vodoznaková výstuž na rube, číslovač 1a
c) séria Z, T, R 01 - 72 suchá meditlač, vodoznaková výstuž na rube, číslovač 1a
d) séria R 73 - 96 suchá meditlač, vodoznaková výstuž na rube, číslovač 1c
e) séria P, X 01 - 48 suchá meditlač, vodoznaková výstuž na rube, číslovač 1c
f) séria X 25 - 96, G 01 - 96 suchá meditlač, vodoznaková výstuž na rube, číslovač 2d
g) séria G 01 - 96, M 01 - 24 suchá meditlač, vodoznaková výstuž na rube, číslovač 1c 

Rozmer:164 x 80 mm
Technika tlače:hĺbkotlač, ofset
Číslovanie:viac 100 Kčs - 1961
Séria:
C 01-80 B 01-60 D 01-56, 61-70 Z 01-80 T 01-96 R 01-96 P 01-96 X 01-96 G 01-96 M 01-24

Vodoznak:séria C, B, D, Z, T, R, P, X, vodoznak priebežný (č.13 "hviezda v liste")
séria X, G, M, priebežný (č.14 "hviezda a list")

podľa typu vodoznaku rozdeľujeme bankovku na I. vydanie a II. vydanie
Ochranné prvky:fluorescenčná tlač na líci, starý systém -  séria a číslovač, nový systém - štvor miestne číslo a číslovač.
Viditeľný číslovač je zhodný s fluorescenčnou (nevyditeľnou) tlačou číslovača
Autor:František Heřman, rytina Jindra Schmidt, Jan Mraček, Ladislav Jirka
Tlačiareň:STC Praha, séria D Goznak Moskva
Kolok:18 x 25 mm (vzácne sa vyskytuje aj kolok bez hodnotového čísla)
Obeh:od 8.2.1993 do 30.11.1993, výmena do 31.3.1994
Literatúra:Jan Bajer - Ba SK 3, Pick 17