Mojazbierka.sk
 

Nerealizované návrhy - tlačové skúšky / 1 Kč - 1919

Stránka z 1
Falošný dobový, alebo originál návrh

Dostala sa mi do rúk zaujímavá publikácia ktorá opisuje, že dané tlačové skúšky sú pravdepodobne dobový falzifikát, každopádne je tu viacero nejasností.
 
Preložené a skrátené: Jaroslav Šula – falešný návrh na československou jednokorunovou štátovku I.emise
 
V niektorých súkromný i verejných zbierkach sa vyskytujú zaujímavé jednostranné nátlačky československej jednokorunovej štátovky z roku 1919. Tento vyobrazený návrh sa vyskytuje v niekoľkých farebných prevedeniach.
 
Pri podrobnejšom štúdiu týchto návrhov musíme zvážiť myšlienku že sa nejedná o dobový návrh.
Dôvodov pre odmietnutie je niekoľko, hlavne tieto:

1.    Na lícnej strane je dátum vydania štátovky 15. dubna je podpísaný ako minister financií dr. Engliš. Ministrom financií ktorý      
       podpisoval štátovky  I. emisie bol dr. Alois Rašin.
2.    Na rube je štylizovaný štátny znak ktorý nie je ani veľký ani stredný, ale ich kombinácia. Tento štátny znak oficiálne neexistoval.
3.    V texte nájdeme niekoľko chýb a nezrovnalosti ktoré môžeme ťažko očakávať na oficiálnom návrhu.

a)    Na lícnej strane veta začína malým písmenom (v Praze)
b)    Za  číslovkou chýba bodka ( ze dne 10 dubna)
c)    Klauzula  o trestnosti falšovania štátovky je štylisticky neobvyklá
       (padelaní stíha se podle zákona – miesto: padelaní tresta se podle zákona)
Scan publikácie temataciký rejstrík sberatelských správ č. 21-30 (1978 - 1980)
  

Zaujímavé nejasnosti z mojej strany:


3a) Na lícnej strane veta začína malým písmenom (v Praze).   
      Na fotografiách je viditeľné že v Praze začína veľkým P. 

3b) Za  číslovkou chýba bodka ( ze dne 10 dubna). 
      Bodka chýba aj pri nižšie uvedených návrhoch 1Kč - 1919, alebo sa môže jednať len o nekvalitný scan (foto).


3c) Klauzula  o trestnosti falšovania štátovky je štylisticky neobvyklá (padelaní stíha se podle zákona – miesto:  padelaní tresta se podle       zákona). 

V tomto prípade sa s neboviklou štilzáciou môžeme stretnúť aj pri iných návrhoch.
 V prípade ak by mal niekto bližšie informácie, prosím zanechajte v komentároch.
 

Pridal: admin
19.01.2014
Farebná varianta
Tento nerealizovaný návrh 1Kč - 1919 sa objavuje v jednostrannom prevedení líca a rubu v zatiaľ známych 3 farebných variantach s číslom 1201, podpísaný minister financií Karel Engliš. Bližšie informácie zatiaľ nie su známe.

  varianta 1 líc                                                                           varianta 2 líc     


      varianta 3 líc                                                                          varianta 3 rub


Pridal: admin
02.10.2011
Stránka z 1