Mojazbierka.sk
 

Dočasné štátovky - kolok Československo / 1000 K - 1902 kolok

Nie sú žiadne zaujímavosti