Nápoveda

Katalóg
Publikácie
Zberateľské udalosti
Aktualizácie
Online album
Fórum, diskusia
Môj účet
Pracovanie s textov. editorom
Registračné podmienky

Online album

Album slúži ako prezentácia medzi zberateľmi, kde môžete prezentovať svoju zbierku a byť medzi top zberateľmi s najlepšou zbierkou. Prípadne si môžete svoj album vytvoriť ako súkromný, kde k bankovkám môžete pridať svoj popis o stave, cene, kúpe a predaji.
Využitie on line albumu je každého zberateľa individuálne, počet položiek je neobmedzený.


Vytvorením online albumu súhlasíte s automatickým zaradením fotografie a špecifikácie danej bankovky do všeobecnej databázy platidiel.
V databáze sa zobrazuje len fotografia a špecifikovaná varianta (perforácia, stav, séria, číslo) danej bankovky. Poznámka (súkromná) ako aj majiteľ bankovky nie su ostatným užívateľom k dispozícií.


Tvorba albumu ako aj náhľad verejných albumov je prístupné le pre registrovaných užívateľov.


 

Vytvorenie albumu:
  Pridať album:

Súkromný album: nezobrazuje sa žiadnemu užívateľovi, len pre Vašu súkromnú databázu.
Verejný album: je k náhľade každému užívateľovi, možnosť hodnotenia.
Na heslo: je nutná vyžiadať heslo od užívateľa vytvoreného albumu.
Pre priateľov: album je k náhľade len pre Vašich priateľov.


Vytvorený album:Pri rozsiahlejšej zbierke odporúčame vytvoriť viacero albumov podľa daného obdobia. Vďaka tomu bude mať užívateľ lepší a rýchlejší prehľad o svojej zbierke a jej editácií. Názov albumu sa dá kedy koľvek meniť, zmazanie albumu je povolené len keď sa v ňom nenachádza žiadna emisia, rsp. názov obdobia. 
Kliknutím na vytvorený album, užívateľa presmeruje do albumu kde môžete pridať emisiu rsp. obdobie  (napr. štátovky I. emisie 1919) a následne vkladať svoje položky.

 
Vytvorená emisia:


 

   Pridať položku:
                                                                                                                                                             
Zvoľte emisiu: k výberu sú rozdelené emisie platidiel, kde po kliknutí na danú emisiu naskočia k výberu platidla danej emisie. Zvolením konkrétneho platidla, naskočí k výberu varianta, kde môžete špecifikovať katalógové zaradenie podľa varianty. V prípade, že chcete vložiť položku ktorá sa nenechádza v zozname, zvoľte vytvoriť vlastný názov položky. 

Stav: k výberu su rozdelené stupne zachovalosti.V prípade, že chcete vložiť iný stupeň zachovalosti, ktorý sa nenechádza v zozname, zvoľte zadefinovať vlastný stav.

Séria: definícia série.

Čislo: definícia čisla.

Perforácia: k výberu zoznam perforácií pre platidla Československa.

Poznámka: slúži k Vaším informáciam o kúpe, alebo cene. Verejná
poznámka môže bližšie špecifikovať danú pložku. Pre nezobrazenie poznámky je nutné zaškrtnuť koloknu "Poznámku nezobrazovať".


Obrázok: výber obrázka (líc, rub).

Pridaná položka, nová emisia:


 
 


Nástroje pre editovanie:
 
 - Upravenie riadka, editovanie.
 - Zmazanie riadka
 - Posúvanie riadka hore, dole
 - Presúvanie riadky do inej emisie, alebo albumu