Nápoveda

Katalóg
Publikácie
Zberateľské udalosti
Aktualizácie
Online album
Fórum, diskusia
Môj účet
Pracovanie s textov. editorom
Registračné podmienky

Aktualizácie

Prístupná le pre registrovaných užívateľov.

Aktualizácie slúžia pre lepšiu a ľahšiu orientáciu užívateľom nezachytených nových komentároch, zaujímavosti a celkovom dianí za posledných 24 hodín.

Nové príspevky sa systematicky ukazujú v odlišných ikonách, kde je možnosť priameho filtrovania noviniek ktoré Vás zaujímajú.
Po kliknutí na danú novinku, je nastavené automatické presmerovanie. Zároveň Vami viditeľná novinka sa automaticky zmaže zo zoznamu aktualizácie. Aktualizácia sa mení každých 24 hodín.