Mojazbierka.sk

Zoznam zberateľskej literatúry

Na tému platidla Československa, ako aj iných štátov vyšlo veľa odborných kníh, katalógov a publikácií od popredných notafilistov, alebo numizmatikov ktorý obohatili zberateľov o všeobecné ako ja podrobné informácie, vďaka ktorým môžeme ďalej rozvíjať naše zbierky o rôzne varianty platidiel.
Nakoľko zaregistrovanie  všetkých kníh, katalógov  na trhu je problematické, prinášame ukážku jednotlivej, zberateľom dostupnej literatúry.V zozname sa nachádza: 3 položiek
Filtruj knihy:    Stránka z 1
Názov: Platidlá na Slovensku
Autori: Marian Tkáč, Eva Kolníková, Elena Minarovičová, Anton Fiala, Ján Huska, Magda Kamhalová, Ján Hunka, Zbyšek Šustek, Vladimír Bušša
Vydala: Národná banka Slovenska 2011
Prvé vydanie, náklad 1150 ks
Počet strán: 239
ISBN: 978-80-8043-173-0
Pridal: openroad
03.04.2012
Názov: Kronika peňazí sa Slovensku
Tvorcovia sa podujali sprostredkovať verejnosti to najdôležitejšie a najzaujímavejšie o dejinách peňazí na Slovensku. Kniha je založená na faktografii, podáva vedecké poznatky zhrnuté v článkoch a heslách pripomínajúcich časopiseckú štruktúru, ale usporiadaných v chronologickom systéme časovej postupnosti. Všetky javy z dejín peňazí sú začlenené do širších súvislostí a dôkladne dokumentované obrázkami platidiel v ich historických premenách a ďalšími obrazovými dokumentmi.

Strany:272
Formát: 240 x 305mm
Fortuna Libri, 2009/10
Pridal: admin
08.10.2011
Názov: Odběrní poukazy Tuzexu
Strany: 115
Formát: 210 x 148 mm
Merkur Revue spol, s.r.o., Brno 2005
Pridal: admin
08.10.2011
V zozname sa nachádza: 3 položiek
Stránka z 1